บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย


สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย

จุดเด่นและโปรโมชั่นของบัตร
สมัครบัตรเครดิต กรุงศรี วันนี้
ต่อที่ 1 รับส่วนลด จากร้านค้าที่รวมรายการ
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด
รับเครดิตเงินคืน 1% ทุกๆ 800 บาท
เมื่อหักค่าบริการรายเดือนผ่าน Krungsri Smart Bill
คุณสมบัติผู้สมัคร
มีอายุ 20-65 ปี
ผู้มีรายได้ประจำ
•มีรายได้ประจำไม่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน
•กรณีผู้มีรายได้ประจำมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
(โดยนับอายุงานรวมกับที่ทำงานเดิม)
•มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่บ้าน หรือที่ทำงาน
ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของธุรกิจ
•กรณีเป็นผู้ประกอบการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
และมีกระแสเงินหมุนเวียนบัญชีขาเข้าย้อนหลัง 6 เดือน นับจาก
เดือนปัจจุบัน โดยเฉลี่ยเดือนละ 300,000 บาทขึ้นไป
•บัญชีเปิดมานานกว่า 1 ปี
•มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่บ้าน หรือที่ทำงาน
ค่าธรรมเนียม
ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดชีพ*
*ภายใต้เงื่อนไขบริษัทฯ โปรดศึกษารายละเอียดในตารางค่าธรรมเนียม
บน website
อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน 5% ต่อปี
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย สูงสุด 50 วันนับจากวันที่บันทึกรายการ ถึงวันครบกำหนดชำระเงิน
อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 10 % ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดรายการ
ในแต่ละเดือนและไม่น้อยกว่า 500 บาท

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร