การขอสินเชื่อกับ 6ค่าธรรมเนียมที่ควรทราบ

การขอสินเชื่อกับ 6 ค่าธรรมเนียมที่ควรทราบ
เวลาเราจะขอสินเชื่อส่วนบุคคล สิ่งที่เราต้องตรวจสอบข้อมูลและระวังให้ดีนอกจากจะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็คือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นพร้อมกับการขอสินเชื่อส่วนบุคคลนั่นเอง
เหตุผลก็เพราะว่า ค่าธรรมเนียมทั้งหลายเหล่านี้ ถือเป็นอีกหนึ่งส่วนที่เราต้องจ่ายให้กับสถาบันการเงินที่เราไปขอกู้ แถมรายละเอียดก็ค่อนข้างยิบย่อยด้วย แล้วแต่ธนาคาร แต่วันนี้เราจะมาดูค่าธรรมเนียมหลักๆ ที่เราควรทราบว่ามีอะไรบ้างกันค่ะสินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร

1.ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

ค่าธรรมเนียมส่วนนี้คือค่าธรรมเนียมที่สถาบันการเงินเรียกเก็บเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอสินเชื่อให้แก่ผู้ขอกู้ โดยแต่ละแห่งก็จะคิดค่าใช้จ่ายตรงนี้แตกต่างกันออกไป แล้วแต่จำนวนเงินที่ขอกู้ด้วย

2.ค่าธรรมเนียมอากรสแตมป์

สำหรับค่าธรรมเนียมอากรสแตมป์ ตรงนี้คือเงินส่วนที่จ่ายให้แก่รัฐบาลตามกฎหมายเมื่อมีการกู้เงิน โดยปกติแล้ว อัตราจะอยู่ที่ประมาณ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

3.ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน

ถ้าเรามีหลักประกันในการกู้เงินด้วย ธนาคารจะคิดเงินค่าสำรวจและประเมินราคาของหลักประกันประกอบกับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ โดยค่าใช้จ่ายอาจจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประเภทและพื้นที่ของหลักประกัน และยังไม่รวมค่าพาหนะกรณีหลักประกันอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

4.ค่าธรรมเนียมชำระคืนเกินกว่าเงื่อนไขกำหนด

ค่าธรรมเนียมนี้จะคิดก็ต่อเมื่อ ผู้ขอกู้ตัดสินใจที่จะชำระเงินกู้เต็มจำนวนก่อนที่ระยะเวลาของสินเชื่อจะจบลง บางธนาคารอาจคิดเป็น 3% ของจำนวนเงินต้นที่ชำระเกินกว่าเงื่อนไข
ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่า ธนาคารถือว่าตัวเองเสียโอกาสในการได้รับเงินรายได้จากดอกเบี้ยของเรานั่นเองค่ะ เลยต้องมีการคิดค่าธรรมเนียมเสียหน่อยเมื่อระยะเวลาที่เราจะเป็นหนี้เขาสั้นลง

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร

5.ค่าติดตามถามทวงหนี้

กรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้ และผู้กู้ไม่มีหลักประกัน แบบนี้บางธนาคารก็จะคิดเงินค่าติดตามถามทวงหนี้ด้วย แต่บางธนาคารก็ไม่คิด ถ้าไม่อยากจ่ายข้อนี้ อย่าให้เขาได้ทวงหนี้จะดีที่สุด จ่ายให้ตรงเวลาค่ะ

6.ค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า

ค่าธรรมการชำระล่าช้าจะถูกเรียกเก็บจากผู้ขอกู้เพิ่มเติมในกรณีที่ผู้ขอกู้ผิดนัดชำระเงินค่างวด และชำระเงินคืนล่าช้าเลยวันที่ครบกำหนด โดยธนาคารส่วนมากจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินกู้ที่ยังคงเหลืออยู่ เหมือนเป็นการลงโทษเรานั่นแหละค่ะ