เปรียบเทียบการโอนหนี้&ข้อดี-ข้อเสีย?

สินเชื่อโอนหนี้ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อเงินสด สถาบันการเงินต่างๆ เป็นสินเชื่อเพื่อคนที่มีภาระหนี้บัตรเครดิตหลายใบ ผ่อนสินเชื่อหลายรายการต่อเดือน ที่ต้องหมุนเงินจ่าย ชำระหลายทาง สินเชื่อโอนภาระหนี้จะเข้ามาแบ่งเบาภาระหนี้ให้คุณ จากรายจ่ายต่อเดือนที่สูง จากที่ต้องจ่ายภาระหนี้หลายรายการต่อเดือน จะรวมภาระหนี้ทุกรายการ ให้เป็นรายจ่ายที่เดียว แล้วเลือกผ่อนชำระสบายๆ ได้นานถึง 48 เดือน
สินเชื่อโนหนี้ เป็นสินเชื่อเพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินที่มี ทำให้รายจ่ายลดลง เสริมสภาพคล่องทางการเงิน สร้างประวัติเครดิตที่ดี เพื่อนาคตทางการเงินที่มั่นคง

ตารางเปรียบเทียบก่อนและหลังบริการโอนหนี้ด้วยสินเชื่อเพื่อโอนหนี้

กรณีที่ 1 โอนหนี้สินเชื่อ

ตัวอย่างสินเชื่อเพื่อลดภาระหนี้

ตัวอย่างลูกค้าเงินเดือน 20,000 บาท/เดือน ภาระลูกค้า
ก่อนโอนหนี้ ยอดคงค้าง ชำระขั้นต่ำ รวมค่าใช้จ่าย
บัตรเครดิด A 100,000 10% 10,000
บัตรเครดิด B 60,000 10% 6,000
บัตรเครดิด C 40,000 10% 4,000
รวมภาระ 3 ใบ 200,000 10% 20,000

ลูกค้าเงินเดือน 20,000 บาท แต่มีภาระหนีที่ต้องจ่ายต่อเดือน 20,000 บาท ดังนั้นภาระลูกค้า100 %ทำให้ทำธุรกรรมอย่างอื่นยาก เพราะภาระหนี้เกินรายได้ ลูกค้าสมัคร สินเชื่อโอนหนี้เข้ามาอนุมัติวงเงิน 100,000 บาทเพื่อมาชำระบัตรเครดิต B,C

(โดยที่บ้ตร บัตรเดคดิด B,C ยังใช้ได้ตามปกติ)

ดังนั้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนของลูกค้าเป็น

หลังโอนหนี้ ยอดคงค้าง ชำระขั้นต่ำ รวมค่าใช้จ่าย
วงเงินอนุมัติ 100,000 3,097/48 เดือน 3,097
บัตรเครดิด A 100,000 10% 10,000
รวมภาระ 2 ใบ 200,000 จ่ายต่อเดือน 13,097
ลูกค้าค่าใช้จ่ายต่อเดือนจาก 20,000 บาทลดลงเหลือ13,097บาท ลดภาระหนี้ลดลงเหลือ65.49%ทำให้สถานะทางการเงินของเราและเครดิดบูโรดีขั้น
กรณีที่2 โอนหนี้

ตัวอย่างสินเชื่อเพื่อลดภาระหนี้

ตัวอย่างลูกค้าเงินเดือน 50,000 บาท/เดือน ภาระลูกค้า

ก่อนโอนหนี้ ยอดคงค้าง ชำระขั้นต่ำ รวมค่าใช้จ่าย
บัตรเครดิด A 200,000 10% 20,000
สินเชื่อ B 100,000 5,287/24 เดือน 5,287
บัตรเครดิด C 200,000 10% 20,000
รวมภาระ 3 ใบ 500,000 จ่ายต่อเดือน 45,287
ลูกค้าเงินเดือน 50,000 บาท แต่มีภาระหนีที่ต้องจ่ายต่อเดือน45,287บาท ดังนั้นภาระลูกค้า90.57 %ทำให้ทำธุรกรรมอย่างอื่นยาก เพราะภาระหนี้สูงลูกค้าสมัคร สินเชื่อโอนหนี้เข้ามาอนุมัติวงเงิน 250,000 บาทเพื่อมาชำระบัตรเครดิต A,C
(โดยที่บ้ตร บัตรเดคดิดA,Cยังใช้ได้ตามปกติ)

ดังนั้นค่าใช้จ่ายต่อเดือนของลูกค้าเป็น

หลังโอนหนี้ ยอดคงค้าง ชำระขั้นต่ำ รวมค่าใช้จ่าย
วงเงินอนุมัติ 250,000 7,475/48 เดือน 7,475
สินเชื่อ B 100,000 5,287/24 เดือน 5,287
บัตรเครดิด C 150,000 10% 15,000
รวมภาระ 3 ใบ 500,000 จ่ายต่อเดือน 27,762
ลูกค้าค่าใช้จ่ายต่อเดือนจาก 50,000 บาทลดลงเหลือ27,762บาท
ลดภาระหนี้ลดลงเหลือ55.52%ทำให้สถานะทางการเงินของเราและเครดิดบูโรดีขั้น

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย,เซนทรัล