ทำยังไง?จะเพิ่มการพิจารณาอนุมัติได้..?

วิธีเพิ่มโอกาสอนุมัติ 80%

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร

รู้หรือไม่ 80% ของผู้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติ มีสาเหตุจากเอกสารไม่ถูกต้อง
วันนี้เราจึงขอเสนอ 3 วิธีเตรียมเอกสารการสมัครบัตรเครดิต สินเชื่อ ที่จะช่วยคุณเพิ่มโอกาสอนุมัติได้สูงถึง 80%

วิธีที่ 1 Update สมุดบัญชีสม่ำเสมอ
สมุดบัญชี (Book Bank) ต้อง update วันที่ล่าสุดในสมุดให้เป็นเดือนปัจจุบัน
สมุดบัญชี ต้องแสดงรายการยอดเงินเดือนเข้าอย่างสม่ำเสมอ โดยนับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
สำหรับพนักงานบริษัท แสดงรายรับย้อนหลัง 3 เดือน
สำหรับเจ้าของกิจการ แสดงรายรับย้อนหลัง 6 เดือน
หากสมุดบัญชีขาดการ update เกิน 3 เดือน ต้องขอรายละเอียดการหมุนเวียนเงินในบัญชี หรือที่เรียกว่า Statement ย้อนหลังไป 3 เดือน ซึ่งสามารถขอได้จากสาขาธนาคารบัญชีนั้นๆ โดยใช้ระยะเวลาในการขออย่างน้อย 3 วัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร
1.ตัวอย่าง Statement 2.ตัวอย่าง Book Bank

วิธีที่ 3 เซ็นให้เหมือนกันและครบทุกแผ่น

ให้เซ็นชื่อและเขียนข้อความรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ให้เหมือนกัน และครบทุกแผ่น

วิธีเซ็นเอกสารให้ปลอดภัย

ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เอกสาร เช่น เพื่อใช้สมัครบัตรเครดิตเท่านั้น

ระบุวันเดือนปีที่เซ็นเอกสาร

ควรใช้ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินมากกว่าสีดำ เนื่องจากธนาคารจะแยกเอกสารระหว่างสำเนาตัวจริงกับสำเนาถ่ายเอกสารได้ง่ายกว่า และไม่ควรใช้ดินสอเซ็นชื่อบนเอกสารเด็ดขาด

ควรเซ็นหรือเขียนข้อความทับตัวหนังสือบนสำเนาเอกสาร เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำเอกสารไปดัดแปลงใช้ประโยชน์ผิดวัตถุประสงค์

ด้านหลังของเอกสาร ควรขีดเส้นยาวทแยงมุมเพื่อป้องกันนำเอกสารสำคัญไปใช้งานต่อ

ตัวอย่าง ลายเซ็นสินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร