สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต FLASH Loan

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย
สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย

วงเงินอนุมัติ

 • เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้จ่ายวันนี้ คุณสามารถสานฝัน ของคุณให้เป็นจริงได้ง่ายขึ้นด้วยสินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลชไม่ว่าเงินก้อนเล็ก ก้อนใหญ่ อนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท

ประเภทของสินเชื่อ

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

 • คุณสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระแบบสบายๆ ได้นานสูงสุดถึง 60 เดือน ที่ให้คุณเบาใจ และรับความสุขที่ขยายมากกว่าใคร
  ด้วยยอดผ่อนชำระต่อเดือนที่น้อยกว่า…. กับระยะเวลาผ่อนชำระที่นานกว่าใครในอัตราการผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน

การคำนวณเงินต้นและดอกเบี้ยผ่อนชำระแต่ละงวด

 • อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก

การรับเงินเมื่อได้รับการอนุมัติ

 • ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่คุณได้รับอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของคุณที่ธนาคารธนชาต หรือธนาคารอื่นที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้ ภายใน 2 วันทำการนับจากวันอนุมัติ
 • ข้อมูลโดยสรุปสินเชื่อส่วนบุคคล

 • จุดเด่นและโปรโมชั่นของบัตร
  สมัครสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Loan

  พิเศษ!รับดอกเบี้ย 13.99% ต่อปีนาน 4 เดือนแรก
  คุณสมบัติผู้สมัคร – อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเมื่อรวมระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้
  ทั้งหมดแล้วอายุของผู้กู้จะต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
  (กรณีพนักงานประจำ ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์)
  – รายได้ประจำขั้นต่ำ 10,000 บาท ต่อเดือน
  – มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่สามารถติดต่อได้
  – บุคคลธรรมดา อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
  – เจ้าของกิจการดำเนินการธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  – ผ่านการตรวจสอบตามเงื่อนไขของธนาคาร
  อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก
  – อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น เดือนที่ 1-2 = 12.99% ต่อปี
  – อัตราดอกเบี้ยปกติ เดือนที่ 3 เป็นต้นไป = 18-26% ต่อปี
  วงเงินกู้ ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1,000,000 บาท
  ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 – 60 เดือน

  สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ไม่มี
ค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย 18-26% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับวงเงินที่อนุมัติ)
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ชำระเท่ากันทุกเดือน (ลดต้น ลดดอก)

พนักงานประจำ
วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ อัตราดอกเบี้ย*
20,000-40,000 26%
50,000-90,000 24%
100,000-150,000 21%
200,000-250,000 20%
300,000-1,000,000 18%

ค่าธรรมเนียมอื่น

ค่าอากรแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ 0.05% ของวงเงินที่อนุมัติ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
การปิดวงเงินก่อนกำหนด หากท่านชำระเงินกู้ยืมทั้งจำนวนภายใน 6 เดือนแรก ท่านจะต้องจ่ายเบี้ยปรับการชำระเงินกู้ยืม ก่อนครบกำหนด เป็นจำนวน 2.5% ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้เมื่อรวมดอกเบี้ย และค่าปรับทั้งหมด จะไม่เกิน 28% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายติดตามทวงถามยอดค้างชำระ 200 บาทต่อรอบบัญชี

ตารางผ่อนชำระสินเชื่อ

ตัวอย่างประมาณการยอดผ่อนชำระรายเดือนของพนักงานประจำ*
วงเงินสินเชื่อ โดยประมาณ(บาท)* อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการผ่อนชำระ ต่อเดือน
12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
20,000 26% 1,920 1,080 810 680 600
30,000 2,870 1,620 1,210 1,020 900
40,000 3,830 2,160 1,620 1,350 1,200
50,000 24% 4,730 2,650 1,970 1,640 1,440
60,000 5,680 3,180 2,360 1,960 1,730
70,000 6,620 3,710 2,750 2,290 2,020
90,000 8,520 4,760 3,540 2,940 2,590
100,000 21% 9,320 5,140 3,770 3,100 2,710
150,000 13,970 7,710 5,660 4,650 4,060
200,000 20% 18,530 10,180 7,440 6,090 5,300
250,000 23,160 12,730 9,300 7,610 6,630
300,000 18% 27,510 14,980 10,850 8,820 7,620
400,000 36,680 19,970 14,470 11,750 10,160
500,000 45,840 24,970 18,080 14,690 12,700
700,000 64,180 34950 25,310 20,570 17,780
1,000,000 91,680 49,930 36,160 29,380 25,400

   • อายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเมื่อรวมระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ทั้งหมดแล้วอายุของผู้กู้
   จะต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ (กรณีพนักงานประจำ ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์)
   • รายได้ประจำขั้นต่ำ 10,000 บาท ต่อเดือน
   • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่สามารถติดต่อได้
   • บุคคลธรรมดา อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
   • เจ้าของกิจการดำเนินการธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
   • ผ่านการตรวจสอบตามเงื่อนไขของธนาคาร
 • กรณีเป็นพนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนารัฐวิสาหกิจ (สัญชาติไทยเท่านั้น)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร )
  • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองรายได้ ฉบับจริง หรือ สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 2 เดือน
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
  สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักร้อง นักแต่งเพลง
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี เลขที่บัญชีเพื่อรับโอนเงินกู้
  (ต้องเป็นชื่อผู้ขอสินเชื่อ และเป้นบัญชีประเภทออมทรัพย์เท่านั้น )
  ยกเว้นธนาคารต่างประเทศ และธนาคารที่มีเลขบัญชีเกิน 10 หลัก เช่นธนาคารออมสิน, ธกส.เป็นต้น

 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • ทะเบียนการค้า หรือหนังสือบริคณห์สนธิ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุด )
  • บัญชีนาคารส่วนตัว และ/หรือเจ้าของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนาบัญชีหน้าแรกของหน้าบัญชีธนาคาร ที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชี เลขที่บัญชีเพื่อรับโอนเงินกู้
  (ต้องเป็นชื่อผู้ขอสินเชื่อ และเป็นบัญชีประเภทออมทรัพย์เท่านั้น )
  ยกเว้นธนาคารต่างประเทศ และธนาคารที่มีเลขบัญชีเกิน 10 หลัก เช่นธนาคารออมสิน, ธกส.เป็นต้น

ช่องทางชำระเงิน และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน กทม,ปริมณฑล / ตจว.
(ต่อรายการ)
ชำระโดยหักบัญชีธนาคารธนชาต ไม่เรียกเก็บ
ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารธนชาต ไม่เรียกเก็บ
ชำระที่ตู้ ATM ของธนาคารธนชาต ไม่เรียกเก็บ
ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 15 บาทต่อรายการ
ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน 20 บาทต่อรายการ
ชำระที่่เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตฯ 15 บาทต่อรายการ
ชำระที่ทำการไปรษณีย์ (สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง) 15 บาทต่อรายการ
ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง) 20 บาทต่อรายการ
ชำระที่เทสโก้โลตัส ทุกสาขา (สูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง) 10 บาทต่อรายการ
ชำระที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที (ชำระสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง) 15 บาทต่อรายการ

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร