ธนาคารธนชาต

บัตรเครดิตธนชาตลีฟมาสเตอร์แพลทินัมสินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย

สิทธิพิเศษ สำหรับบัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม
• บริการโอนยอดสินเชื่อคงค้าง รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.9% ต่อปี นาน 10 เดือน เมื่อโอนยอดสินเชื่อคงค้างไม่จำกัดจำนวนบัญชี
• ผ่อนเบาๆ จ่ายสบายๆ ด้วยดอกเบี้ย 0% นานสูงสูด 10 เดือน ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ
• บริการห้องพักรับรองพิเศษชั้นธุรกิจสำหรับบัตรแพลทีนัมของ Louis’ Tavern ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 ครั้งต่อปี
• คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางโดยเครื่องบิน เมื่อชำระค่าโดยสานผ่านบัตรด้วยวงเิงินคุ้มครองสูงสด 15 ล้านบาท
สำหรับบัตรแพลทินัม และสูงสุด 6 ล้านบาท สำหรับบัตรเครดิตธนาชาตไดร์ฟ มาสเตอร์การ์ด และวีซ่าครอบคลุมคู่สมรส และบุตร
• การรับประกันสินค้าในกรณีชำรุด เสียหาย หรือสูญหายภายใน 60 วัน เมื่อซื้อสินค้าผ่านบัตรแพลทินั่ม ด้วยวงเงินประกันสูงสุด
35,000 บาทต่อครัง 2 ครั้งต่อปี
• ใช้จ่ายผ่านบัตรด้วยวงเงิน 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วยระยะเวลาชำระคืนนานสูงสุดถึง 55 วัน
• เบิกเงินสดล่วงหน้าทันใจสูงสุด 100% ของวงเงิน
•บริการสมัครบัตรเครดิตด้วยการค้ำประกันเงินฝากวงเงิน 95% ของเงินฝากค้ำ

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย,เซนทรัล ข้อมูลเพิ่มเติม-สินเชื่อ-บัตรเครดิต

 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • รับเครดิตเงินคืน 0.8% ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรบัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่า แพลทินั่มในแต่ละรอบบัญชี (ยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า และบริการโอนยอดสินเชื่อคงค้าง)
 • บริการห้องพักรับรองพิเศษของ Louis’ Tavern ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 ครั้ง/บัตร/ปี
 • โปรแกรมผ่อนชำระ 0% Smile Plan ผ่อนจ่ายสบาย ๆ ด้วยดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการมากมาย
 • ยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า การซื้อหน่วยลงทุน หรือกองทุนรวมทุกรายการ และการโอนยอดสินเชื่อคงค้าง

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย,เซนทรัล ข้อมูลเพิ่มเติม-สินเชื่อ-บัตรเครดิต

  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 3,000,000 บาท
  • รับเงินคืนสูงสุด 1.9%**ทุกยอดการใช้จ่าย ณ สถานีบริการน้ำมันทั่วโลก สำหรับการใช้จ่าย 5,000 บาท/รอบบัญชี โดยไม่มีกำหนดการใช้จ่ายขั้นต่ำ
   • มาสเตอร์การ์ด
    บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟมาสเตอร์การ์ด รับเงินคืน สูงสุด 1.9%
   • วีซ่า
    บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟวีซ่า รับเงินคืน สูงสุด 1.4%
  • สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟแพลทินัม
   • รับเงินคืนสูงสุด 3.5% ทุกยอดการใช้จ่าย ณ สถานีบริการน้ำมันทั่วโลกสำหรับการใช้จ่าย 5,000 บาท/รอบบัญชี โดยไม่มีกำหนดการใช้จ่ายขั้นต่ำ
   มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม
   • บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ วิีซ่าแพลทินัม รับเงินคืน สูงสุด 3.5%

   สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย,เซนทรัล ข้อมูลเพิ่มเติม-สินเชื่อ-บัตรเครดิต

บัตรกดเงินสดธนชาต FLASH Card

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย

 • สมัครฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี
 • ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% หรืขั้นต่ำ 500 บาท
 • เบิกเงินสดได้จากเครื่อง ATM ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
 • คะแนนสะสม FLASH REWARDS จากการทำรายการ ผ่านบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาตFLASH
 • ทุกการทำรายการผ่านบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH ทุกรายการในประเทศ หรือต่างประเทศ ทุกๆ 100 บาท จะได้รับคะแนนสะสม FLASH REWARDS 1 คะแนน
 • คะแนนสะสม FLASH REWARDS ทุก 50 คะแนน สามารถแลกเป็นเงินคืนเข้าบัญชีบัตรได้ 10 บาท
 • คะแนนสะสมจะมีอายุ 5 ปีนับตั้งแต่วันที่มีการสรุปยอดบัญชีแต่ละรอบ
 • คะแนนขั้นต่ำสำหรับการแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 500 คะแนน และลูกค้า ต้องมีสถานะปกติเท่านั้น
 • ธนชาต คอนแทค เซ็นเตอร์ โทร.1770 บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย,เซนทรัล ข้อมูลเพิ่มเติม-สินเชื่อ-บัตรเครดิต

 • ให้ทุกฝันของคุณเป็นจริง ด้วยอัตราดอกเบี้ย ต่ำสุดเพียง 18% ต่อปี*
 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือวงเงินสูงสุด 1,000,000บาท
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 – 60 เดือน
 • ไม่ต้องมีสินทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้ สะดวก
 • อนุมัติง่าย และรวดเร็ว
 • อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวงเงินอนุมัติ*

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย,เซนทรัล ข้อมูลเพิ่มเติม-สินเชื่อ-บัตรเครดิต