บัตรกดเงินสดธนชาต FLASH Card

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทยสินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร

Hot Promotion:รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษนาน2รอบบัญชีแรกนับจากวันอนุมัติที่12.99%ต่อปี ทั้งการกดเงินและสมัครบริการโอนเงินเข้าบัญชี

 • สมัครฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี
 • ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 3% หรืขั้นต่ำ 500 บาท
 • เบิกเงินสดได้จากเครื่อง ATM ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง
 • คะแนนสะสม FLASH REWARDS จากการทำรายการ ผ่านบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาตFLASH
 • ทุกการทำรายการผ่านบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH ทุกรายการในประเทศ หรือต่างประเทศ ทุกๆ 100 บาท จะได้รับคะแนนสะสม FLASH REWARDS 1 คะแนน
 • คะแนนสะสม FLASH REWARDS ทุก 50 คะแนน สามารถแลกเป็นเงินคืนเข้าบัญชีบัตรได้ 10 บาท
 • คะแนนสะสมจะมีอายุ 5 ปีนับตั้งแต่วันที่มีการสรุปยอดบัญชีแต่ละรอบ
 • คะแนนขั้นต่ำสำหรับการแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 500 คะแนน และลูกค้า ต้องมีสถานะปกติเท่านั้น
 • ธนชาต คอนแทค เซ็นเตอร์ โทร.1770 บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตร

  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1,000,000 บาท
  • ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตร
   ท่านสามารถเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance) ได้สูงสุด 100% ของวงเงินที่ได้รับ โดยยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายของท่านแล้วจะต้องไม่เกินวงเงินบัตรที่ท่านได้รับ
  • อัตราดอกเบี้ยของลูกค้าจะลดลงทุกปี
   อัตราดอกเบี้ยของท่านจะลดลง 1% ทุกปี เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ตามเงื่อนไขดังนี้
 • คะแนนสะสม FLASH REWARDSชำระเงินคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดค้างชำระหรือขั้นต่ำ 500 บาท
  ท่านสามารถเลือกชำระเงินคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดค้างชำระ หรือ 500 บาท แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่าตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) ในช่อง “ยอดเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระทั้งหมด (Total Minimum-Payment Due)”นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกชำระเงินเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีช่อง “ยอดเงินรวมที่เรียกเก็บ (Outstanding Balance)” ซึ่งจะมีผลให้ยอดค้างชำระของท่านเป็นศูนย์ และสามารถใช้บัตรได้เต็มวงเงินอีกครั้ง หรือท่านจะเลือกชำระเพียงบางส่วนได้มากน้อยตามคว่ามต้องการ โดยไม่น้อยกว่ายอดเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ
 • ท่านจะได้รับคะแนนสะสม FLASH REWARDS จากทุกการทำรายการผ่านบัตรกดเงินสดธนชาต แฟลชเพื่อใช้แลกรับบัตรกำนัล ของรางวัลหรือเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
  • ทุกการทำรายการผ่านบัตรกดเงินสดธนชาต แฟลชไม่ว่าจะเป็นการทำรายการในประเทศหรือต่างประเทศ ทุกๆ 100 บาท จะได้รับคะแนนสะสม FLASH REWARDS 1 คะแนน
  • คะแนนสะสม FLASH REWARDS ทุก 50 คะแนน สามารถแลกเป็นเงินคืนเข้าบัญชีบัตรได้ 10 บาท
  • คะแนนสะสมจะมีอายุ 5 ปีนับตั้งแต่วันที่มีการสรุปยอดบัญชีแต่ละรอบ
  • คะแนนขั้นต่ำสำหรับการแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 500 คะแนน และลูกค้าต้องมีสถานะปกติเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุตั้งแต่ 20 -70 ปี
 • มีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 ขึ้นไป
 • อายุงานอย่างน้อย 1 ปี สำหรับพนักงานประจำ / และสำหรับเจ้าของกิจการ จะต้องจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 ปี

เอกสารสำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด / หนังสือรับรองเงินเดือน
 3. บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือน
 4. หน้าบุ๊คแบงก์

เอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบจดทะเบียนพาณิชย์, หนังสือรับรองบริษัท
 4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
 5. สเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือน (ชื่อผู้สมัคร)
 6. หน้าบุ๊คแบงก์

ช่องทางชำระเงิน และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน กทม,ปริมณฑล / ตจว.
(ต่อรายการ)
ชำระโดยหักบัญชีธนาคารธนชาต ไม่เรียกเก็บ
ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารธนชาต ไม่เรียกเก็บ
ชำระที่ตู้ ATM ของธนาคารธนชาต ไม่เรียกเก็บ
ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 15 บาทต่อรายการ
ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน 20 บาทต่อรายการ
ชำระที่่เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตฯ 15 บาทต่อรายการ
ชำระที่ทำการไปรษณีย์ (สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/ครั้ง) 15 บาทต่อรายการ
ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง) 20 บาทต่อรายการ
ชำระที่เทสโก้โลตัส ทุกสาขา (สูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง) 10 บาทต่อรายการ
ชำระที่ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที (ชำระสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง) 15 บาทต่อรายการ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี
ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย โดยคำนวณจากยอดเงินที่เบิกคูณอัตราดอกเบี้ยรายวัน ซึ่งจะเริ่มคิดดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่ทำการรายการ
อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ชำระเงินคืนขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดค้างชำระหรือขั้นต่ำ 500 บาท
ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น

ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่กรณีหาย/ชำระ 200 บาท ต่อครั้ง
ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัวบัตรเครดิตใหม่ ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบรายการ ไม่มี
การขอใบแจ้งยอดบัญชี (สำหรับชุดที่ 2 เป็นต้นไป) 50 บาท ต่อครั้ง
การขอสำเนาใบบันทึกการขาย ไม่มี
ค่าติดตามทวงถามหนี้* 250 บาทต่อรอบบัญชี
ค่าปรับกรณีเช็คคืน 200 บาท/ครั้ง

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร