บัตรกดเงินสด SCB Speedy Cash

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย


สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตร

 • เป็นวงเงินที่ธนาคารให้ลูกค้าสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ถ้าลูกค้าไม่มีการเบิกถอนเงินสดก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
 • สมัครง่าย โดยที่ลูกค้าไม่ต้องมีบัญชีกับธนาคาร และไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไป
 • เบิกเงินสดได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย ATM POOL
 • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนเงินสด / ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น การขอบัตรใหม่, การออกบัตรใหม่
 • เลือกชำระคืนได้ 2 แบบ โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกชำระเต็มจำนวนหรือชำระขั้นตํ่าเพียง 5% ของยอดเงินที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท
 • สะดวกสบายกับหลายช่องทางการชำระคืน

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร

สรุปข้อมูลบัตรกดเงินสด
สถาบันการเงิน
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB
ชื่อบัตรเบิกเงินสด
 • บัตรกดเงินสดไทยพาณิชย์ สปีดดี้ แคช
ประเภทสินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ สินเชื่อหมุนเวียนแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
จุดเด่น
 • บัตรกดเงินสดไทยพาณิชย์ “เงินสดพร้อมใช้ ยามฉุกเฉิน ในทุกเวลาที่ต้องการ”
 • เตรียมพร้อม ด้วยความสบายใจ
  • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน
 • ไร้ความกังวล
  • จ่ายชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% หรือ ไม่น้อยกว่า 500 บาท แล้วแต่จำนวนใด จะสูงกว่า
 • เริ่มต้น ได้ทุกวัน
  • เพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท ยื่นเอกสารการสมัครออนไลน์ ทราบผลเบื้องต้นได้ทันที
 • วางแผนได้อย่างลงตัว
  • ด้วยอัตราดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก 25-28% ต่อปี
 • สมัครฟรี ไม่มีธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี
 • บริการเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM POOL ฟรี ทุกที่ทั่วโลก ตลอด 24 ช.ม
 • คิดดอกเบี้ย ตามวันที่ใช้จริง
คุณสมบัติผู้สมัคร คุณสมบัติ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 – 60 ปี
 • มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป (ต้องพ้นช่วงทดลองงานแล้ว)
 • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น

เอกสารประกอบ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด(ถ่ายเอกสารที่ชัดเจนได้) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน(ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น)
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรก
อัตราดอกเบี้ย
 • แบบลดต้นลดดอก 25-28% ต่อปี
วงเงินอนุมัติ
 • อนุมัติสูงสุด 5 เท่า ของรายได้ วงเงินเริ่มต้นที่ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
อัตราการชำระขั้นต่ำ
 • 5% หรือ 500 บาท แล้วแต่ยอดใดจะสูงกว่ากัน

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย

พนักงานประจำ / ข้าราชการ

อายุ 20-60 ปี *
รายได้ประจำขั้นต่ำ 20,000 บาท / เดือน และบรรจุเป็นพนักงานแล้ว **
มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน หรือที่ทำงานที่ติดต่อได้
เจ้าของกิจการ / ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อายุ 20-60 ปี*
เงินทุนหมุนเวียนในบัญชี ขั้นต่ำ 100,000 บาท / เดือน
มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน หรือที่ทำงานที่ติดต่อได้
** รายได้ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน รายได้พิเศษอื่นๆ
(ทั้งนี้ต้องมีเอกสารยืนยันแหล่งที่มาของรายได้ที่ชัดเจน)พนักงานประจำ / ข้าราชการ
สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวหรือสำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจพร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน (บัญชีที่เงินเดือนเข้า)
ใบแจ้งยอดเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบันหากไม่มี ให้ใช้หนังสือรับรองการทำงาน ระบุ เงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
เจ้าของกิจการ / ประกอบธุรกิจส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวหรือ สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนขั้นต่ำ 100,000 บาท / เดือน)
สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทและใบทะเบียนพาณิชย์
สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี

ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร
ชำระผ่านเครื่อง ATM / Laser ATM
ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (บริการ SCB Easy Net)
ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM)*
ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส,ศูนย์บริการทีโอที, TOT Shop
และร้าน T-Net ที่มีเครื่องหมาย Just Pay
(โดยยอดชำระไม่เกิน 30,000 บาท)*
ชำระผ่านธนาคารออมสิน*
สำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ
สำหรับสาขาในเขตจังหวัดอื่นๆ
โดยยอดชำระไม่เกิน 50,000 บาท
กรณีที่เกินคิดค่าบริการเพิ่ม 0.10% ของยอดชำระ
ส่วนที่เกินแต่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
ชำระที่ทำการไปรษณีย์*
(โดยยอดที่ชำระไม่เกิน 50,000 บาท)
ชำระที่ศูนย์บริการ เอไอเอส และร้านเทเลวิซ* (โดยยอดที่ชำระไม่เกิน 100,000 บาท)
ชำระผ่านเทสโก้ โลตัส และเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ทุกสาขา* (โดยยอดที่ชำระไม่เกิน 49,000 บาท)
ชำระที่ Family Mart* ซึ่งเป้นตัวแทนรับชำระเงินของ SCB
ที่มีสัณลักษณ์ จ่ายบิลผ่าน SCB
(โดยยอดที่ชำระไม่เกิน 40,000 บาท)
– บาท / ครั้ง
– บาท / ครั้ง
– บาท / ครั้ง
– บาท / ครั้ง
– บาท / ครั้ง
– บาท / ครั้ง
15 บาท / ครั้ง

10 บาท / ครั้ง
20 บาท / ครั้ง

10 บาท / ครั้ง

15 บาท / ครั้ง
10 บาท / ครั้ง
10 บาท / ครั้ง

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร