บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียมกสิกรไทย

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทยสินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย

จุดเด่นและโปรโมชั่น ของบัตร
สมัครบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรวันนี้2 อำนาจการใช้จ่าย สมัครง่ายในครั้งเดียว


– รับเงินคืน 1% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรที่
• สถานีบริการน้ำมัน*
• ร้านอาหาร*
• ซุปเปอร์มาร์เก็ต*
– รับเงินคืน 0.5% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร
ที่ร้านค้าประเภทอื่นๆ
– ไม่จำกัดยอดการใช้บัตรเครดิตขั้นต่ำ
ในการได้รับสิทธิเงินคืนเข้าบัญชี
บัตรเครดิต


promotion_kbank_ธนาคารกสิกร

จุดเด่นและโปรโมชั่น
ของบัตร
สมัครบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรวันนี้
2 อำนาจการใช้จ่าย สมัครง่ายในครั้งเดียว
หมายเหตุ :
– กำหนดจำนวนเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต (Cash Back)สำหรับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม กสิกรไทย สูงสุด 500บาท/ต่อประเภทร้านค้า /ต่อบัตร/ต่อรอบบัญชีบัตรเครดิต
และสูงสุด 2,000 บาท /ต่อบัตร/ต่อรอบบัญชีบัตรเครดิต
ไม่ได้ รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการสะสมคะแนน KBank Reward Point
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี
 • มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือน แต่ไม่ถึง 20,000 บาทต่อเดือน
  มีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี
 • มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 20 ปี
  แต่ไม่เกิน 80 ปี
 • สำหรับกรณีชาวต่างประเทศ ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาท
  ต่อเดือนขึ้นไป
 • กรณีผู้มีรายได้ประจำมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  (โดยนับอายุงานรวมกับที่ทำงานเดิม)
ค่าธรรมเนียม
บัตรเครดิต ค่าธรรมเนียม
แรกเข้า รายปีบัตร
กสิกรไทย-มาสเตอร์การ์ดไทเทเนียม 1,100 บาท 1,600 บาท ฟรี!แรกเข้า
ในในปีที่ 2-4 ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตร 12 ครั้งต่อปี และในปีที่ 5 ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ
หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อัตราดอกเบี้ย 20 % ต่อปี
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย สูงสุด 45 วันนับจากวันสรุปยอดรายการ
อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 10 % ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
ในแต่ละเดือนและไม่น้อยกว่า 1,000 บาท


สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร