บัตรเครดิตวีซ่าเพย์เวฟกสิกรไทย

กสิกร

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทยสินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร

จุดเด่นและโปรโมชั่น ของบัตร

สมัครบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรวันนี้2 อำนาจการใช้จ่าย สมัครง่ายในครั้งเดียว


– ใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้า
ที่มีสัญลักษณ์ VISA ทั่วโลก และ
ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VISA payWave
ทั่วประเทศ
– ปลอดภัยเมื่อชำระสินค้าและบริการ
ด้วยการ Wave ไม่ต้องมอบบัตรให้
เจ้าหน้าที่ร้านค้าและไม่ต้องลง
ลายมือชื่อใน SalesSlip สำหรับยอด
ใช้จ่ายไม่เกิน 1,500 บาทต่อรายการ
– คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สูงสุด 1 ล้านบาท


promotion_kbank_ธนาคารกสิกร

จุดเด่นและโปรโมชั่น
ของบัตร
สมัครบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรวันนี้
2 อำนาจการใช้จ่าย สมัครง่ายในครั้งเดียว
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20-80 ปี สำหรับบัตรหลัก และ 15-80 ปี สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม
  • มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือน แต่ไม่ถึง 20,000 บาทต่อเดือน
    มีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี (บัตรเงิน)
  • มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 20 ปี
    แต่ไม่เกิน 80 ปี (บัตรเงิน)
  • กรณีผู้มีรายได้ประจำมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
    (โดยนับอายุงานรวมกับที่ทำงานเดิม)
บัตรเครดิต รายได้ขั้นต่ำ
ต่อเดือน ต่อปี
กสิกรไทย – วีซ่า
กสิกรไทย – มาสเตอร์การ์ด คลาสสิก
20,000 บาท 240,000 บาท
กสิกรไทย – วีซ่า
กสิกรไทย – มาสเตอร์การ์ด คลาสสิก
15,000 – 20,000 บาท 180,000 บาท
ค่าธรรมเนียม
บัตรเครดิต ค่าธรรมเนียม
แรกเข้า รายปีบัตร
กสิกรไทย – วีซ่า
กสิกรไทย – มาสเตอร์การ์ด คลาสสิก
600 บาท 1,050 บาท ฟรี! ปีแรก
ในในปีที่ 2-4 ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตร 12 ครั้งต่อปี และในปีที่ 5 ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ
หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อัตราดอกเบี้ย 20 % ต่อปี
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย สูงสุด 45 วันนับจากวันสรุปยอดรายการ
อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 10 % ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
ในแต่ละเดือนและไม่น้อยกว่า 1,000 บาท


สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร