รวบรวมทุกคำถามยอดฮิต!!เกี่ยวกับบัตรเครดิต สินเชื่อ บัตรเบิกเงินสด โอนหนี้

A:รวบรวมทุกคำถามเกี่ยวกับบัตรเครดิต สินเชื่อ บัตรเบิกเงินสด โอนหนี้
B:ที่ทำงานให้เงินเดือน เป็นเงินสด ไม่ได้เข้าบัญชี จะมีปัญหาหรือไม่?

A:โอกาสที่จะผ่านมีน้อย เพราะธนาคารจะดูจากเงินเดือน หรือรายได้รวม ที่โอนจากบัญชีบริษัท เข้าบัญชีของท่านโดยตรง เป็นหลัก ควบคู่กับใบรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน
B:ที่ทำงานแบ่งจ่ายเงินเดือน บางส่วนโอนเข้าบัญชี บางส่วนให้เงินสด จะมีปัญหาหรือไม่ ?
เหมือนข้อที่แล้ว ยกเว้น ยอดเงินเดือนส่วนที่โอนเข้าบัญชี มีมากกว่า 15,000 บาทต่อเดือนสินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร

A:ใบรับรองเงินเดือน ใช้สำเนาได้หรือไม่?
B:ไม่ได้ ต้องใช้ตัวจริง หรือ ตัวที่มีตราประทับบริษัท

A:ใช้ใบรับรองเงินเดือนตัวจริง ต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง ด้วยหรือไม่?
B:ต้องใช้

A:สลิปเงินเดือน ใช้สำเนาได้หรือไม่?
B:ไม่ได้

A:ใช้สลิปเงินเดือนตัวจริง ต้องใช้ สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลังหรือไม่?
B:ต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลังด้วยเสมอควรใช้ลายเซ็นภาษาไทย หรืออังกฤษ?
ภาษาอะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นลายเซ็นเดียวกันทั้งบนใบสมัคร และในสำเนาทั้งหมด โดยลายเซ็นนี้จะเป็นลายเซ็นที่ใช้ในการ เซ็นสลิปเวลาท่านใช้จ่ายต่างๆ (ถ้าต้องการป้องกันปัญหาในการใช้ ในต่างประเทศ ลายเซ็นควรจะเหมือนใน Passport)

A:ทำไมบางคนได้เร็ว บางคนได้ช้า?
B:ขึ้นอยู่กับ
-ความครบถ้วน เรียบร้อยของเอกสาร
-คุณสมบัติของท่าน
-ความยากง่ายในการตรวจเช็คคุณสมบัติของท่าน
-ปริมาณใบสมัครในแต่ละช่วง
-ลงนามในเอกสารไม่ครบทุกจุด

A:ทำไม จึงไม่ได้รับการอนุมัติ?
B:เพราะว่า
-เงินเดือนไม่เข้าบัญชี
-สมุดบัญชี ไม่ update
-สลิป หรือใบรับรอง เก่าเกินไป
-ตรวจเช็คคุณสมบัติไม่ได้ ติดต่อไม่ได้
-ข้อมูลไม่ตรงกับความจริง
-ติด Black List หรือ หลุดแล้วแต่ยังไม่ถึง 6 เดือน
-เคยสมัครแล้วไม่ผ่าน แล้วสมัครที่เดิมใหม่ภายใน 6 เดือน
-เงินหมุนเวียนไม่ถึงเกณฑ์ สำหรับเจ้าของกิจการ
-มีบัตรของ VISA หรือ MASTER แล้วกับธนาคารเดียวกับที่ขอสมัครใหม่ (แต่มี VISA สมัคร MASTER ได้)

A:ถ้าไม่ผ่าน จะลองสมัครอีกได้หรอไม่?
B:สำหรับธนาคารเดิม ต้องรออีก 6 เดือน ส่วนธนาคารอื่นสมัครได้

A:เจ้าของกิจการหรือพนักงานประจำที่จะได้รับการอนุมัติง่ายกว่า?
B:พนักงานประจำ

A:เจ้าของกิจการ ควรมีคุณสมบัติอย่างไรในการสมัคร?
B:ต้องมีบัญชีกระแสรายวัน และมีเงินสดหมุนเวียนในบัญชีกระแสรายวันของบริษัทไม่น้อยกว่า 400,000 บาท

A:ต้องทำงานมาอย่างน้อยกี่เดือน?
B:6 เดือน

A:ทำอย่างไรจึงจะหลุดจาก BLACK LIST
B:-รีบใช้หนี้ให้เร็วที่สุด
-โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารนั้น อธิบายเหตุผล ในการผิดนัดชำระ
-ติดตามเรื่องจากธนาคารว่าได้ถอนชื่อท่านออกรึยัง
-ติดตามเรื่องจนกว่าจะได้รับการถอนชื่อ
-รอ 6 เดือนหลังจากถอนชื่อ จึงจะสมัครใหม่ได้
A:ทำไมไม่ได้รับการติดต่อกลับ?
B:
-ไม่อยู่ในเกณฑ์ทั้งที่จะได้รับการอนุมัติ และการปฎิเสธ ในทันที
-เอกสารครบ แต่ทางธนาคารนั้นๆไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงไม่สามารถปฎิเสธ หรืออนุมัติได้
-ขอเอกสารอื่นประกอบแต่ไม่มีให้ ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ จึงไม่สามารถปฎิเสธ หรืออนุมัติได้
ติด Black List แล้วยื่นสมัครใหม่
ถ้าเอกสาร ไม่พร้อมมาก แต่ไม่ถึงกับไม่ผ่าน ทันที เรื่องจะตีกลับออกมาและต้องยื่นเข้าไปใหม่