บัตรเครดิตธนชาตลีฟมาสเตอร์แพลทินัม

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย


สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย

โปรโมชั่นบัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม

รับฟรี! กระเป๋า Shopping Bag Benetton พับเก็บได้ มูลค่า 790 บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 5,000 บาท ขึ้นไป

(แต่ไม่ถึง 30,000 บาท) ภายใน 30 วันนับจากอนุมัติ

รับฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,150 บาท บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 30,000 บาท ขึ้นไป
ภายใน 30 วันนับจากอนุมัติสินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย

หมายเหตุและเงื่อนไข
จุดเด่นและโปรโมชั่นของบัตร สมัครบัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม วันนี้
– รับดอกเบี้ยพิเศษ15%ต่อปี ทุกยอดคงค้าง
ไม่มียอดขั้นต่ำ นานตลอดอายุสมาชิกบัตร
รับฟรี!กระเป๋าล้อลาก Benetton มูลค่า 5,150 บาท*
เมื่อสมัครตั้งแต่ 1 เม.ย. – 31 ต.ค. 57
คุณสมบัติผู้สมัคร – มีอายุ 20-70 ปี
– มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
– มีโทรศัพท์พื้นฐานสามารถติดต่อได้ที่บ้าน และที่ทำงาน
– บุคคลธรรมดา อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
– เจ้าของกิจการ ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
ค่าธรรมเนียม
ฟรี!ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/รายปีปีแรก และปีต่อไปเมื่อใช้จ่ายตามกำหนด*
*ภายใต้เงื่อนไขบริษัทฯ โปรดศึกษารายละเอียดในตารางค่าธรรมเนียม
บนเว็บไซต์
อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงิน
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 55 วัน
(สำหรับการซื้อสินค้าและบริการ ยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า)
อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 10 % ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีรายการ
ในแต่ละเดือน แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท

สิทธิพิเศษ สำหรับบัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม

บริการโอนยอดสินเชื่อคงค้าง รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.9% ต่อปี นาน 10 เดือน เมื่อโอนยอดสินเชื่อคงค้างไม่จำกัดจำนวนบัญชี

ผ่อนเบาๆ จ่ายสบายๆ ด้วยดอกเบี้ย 0% นานสูงสูด 10 เดือน ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ

บริการห้องพักรับรองพิเศษชั้นธุรกิจสำหรับบัตรแพลทีนัมของ Louis’ Tavern ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 ครั้งต่อปี

คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางโดยเครื่องบิน เมื่อชำระค่าโดยสานผ่านบัตรด้วยวงเิงินคุ้มครองสูงสด 15 ล้านบาท

สำหรับบัตรแพลทินัม และสูงสุด 6 ล้านบาท สำหรับบัตรเครดิตธนาชาตไดร์ฟ มาสเตอร์การ์ด และวีซ่าครอบคลุมคู่สมรส และบุตร

การรับประกันสินค้าในกรณีชำรุด เสียหาย หรือสูญหายภายใน 60 วัน เมื่อซื้อสินค้าผ่านบัตรแพลทินั่ม ด้วยวงเงินประกันสูงสุด

35,000 บาทต่อครัง 2 ครั้งต่อปี

ใช้จ่ายผ่านบัตรด้วยวงเงิน 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 3,000,000 บาท ด้วยระยะเวลาชำระคืนนานสูงสุดถึง 55 วัน

• เบิกเงินสดล่วงหน้าทันใจสูงสุด 100% ของวงเงิน

บริการสมัครบัตรเครดิตด้วยการค้ำประกันเงินฝากวงเงิน 95% ของเงินฝากค้ำ

โปรโมชั่นบัตรเครดิตธนชาตลีฟ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม

รับฟรี! กระเป๋า Shopping Bag Benetton พับเก็บได้ มูลค่า 790 บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 5,000 บาท ขึ้นไป

(แต่ไม่ถึง 30,000 บาท)ภายใน 30 วันนับจากอนุมัติ

รับฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,150 บาท บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 30,000 บาท ขึ้นไป
ภายใน 30 วันนับจากอนุมัติ

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย

คุณสมบัุติและเอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 – 70 ปี

บัตรแพลทินัม ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท / เดือน

บัตรคลาสสิค ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท/เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีเป็นพนักงานบริษัท / ลูกจ้างประจำ / บุคคลทั่วไป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือมีอาชีพอิสระ)
สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือ สำเนาสลิปจำนวน 2 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประชาชนหรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)

สำเนาทะเบียนบ้าน

หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ

สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร