สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร


 • ผ่อนน้อย สบายนาน…น..น ถึง 84 เดือน สำหรับพนักงานประจำ และ 72 เดือน สำหรับเจ้าของกิจการ
 • วงเงินอนุมัติสินเชื่อสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ หรือสูงสุด 1,500,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ และสูงสุด 1,000,000 บาท สำหรับเจ้าของกิจการ
 • พิเศษสุด รับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ
 • สะดวก รวดเร็ว โอนเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากที่แจ้งความประสงค์ไว้ ภายหลังการอนุมัติ

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร

ตารางผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ดอกเบี้ย 9% ต่อปี

วงเงินกู้ ยอดเงินผ่อนชำระ/ เดือน (โดยประมาณ)
ตลอดอายุสัญญา 12 เดือน
30,000 2,630
50,000 4,380
60,000 5,250
70,000 6,130
80,000 7,000
90,000 7,880
100,000 8,750
500,000 43,730
1,000,000 87,460
1,500,000 131,180
ตารางผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ดอกเบี้ย 15% ต่อปี

วงเงินกู้
ยอดเงินผ่อนชำระ/เดือน (โดยประมาณ)
12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน
30,000 2,710 1,460 1,040
50,000 4,520 2,430 1,740
70,000 6,320 3,400 2,430
80,000 7,230 3,880 2,780
90,000 8,130 4,370 3,120
100,000 9,030 4,850 3,470
500,000 45,130 24,250 17,340
1,000,000 90,260 48,490 34,670
1,500,000 135,390 72,730 52,000


ตารางผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ดอกเบี้ย 18% ต่อปี

วงเงินกู้
ยอดเงินผ่อนชำระ/เดือน (โดยประมาณ)
12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
30,000 2,760 1,500 1,090 890 770
50,000 4,590 2,500 1,810 1,470 1,270
70,000 6,420 3,500 2,540 2,060 1,780
80,000 7,340 4,000 2,900 2,350 2,040
90,000 8,260 4,500 3,260 2,650 2,290
100,000 9,170 5,000 3,620 2,940 2,540
500,000 45,840 24,970 18,080 14,690 12,700
1,000,000 91,680 49,930 36,160 29,380 25,400
1,500,000 137,520 74,890 54,230 44,070 38,100

คุณสมบัติผู้สมัคร

พนักงานประจำ ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ
อายุผู้สมัคร อายุ 21 – 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี) อายุ 21 – 59 ปี
รายได้ประจำเดือน รายได้ประจำเฉลี่ย 10,000 บาท/ เดือน ขึ้นไป รายได้ประจำเฉลี่ย 25,000 บาท/เดือน
อายุการทำงาน / กิจการ อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป
ดำเนินธุรกิจปัจจุบัน 3 ปีขึ้นไป


เอกสารประกอบ

พนักงานประจำ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาบัตรประชาชน/ ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 • เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 1. สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ Carbon) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และ สำเนาบัญชี เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 2. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip)และ สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
 3. หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)ย้อนหลังไม่เกิน 2เดือน นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจาก
 • สำเนาบัตรประชาชน/ ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 • เอกสารประกอบการทำธุรกิจ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน) หรือ
  2. สำเนาทะเบียนนิติบุคคล หรือ
  3. สำเนาทะเบียนการค้า หรือ
  4. สำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษี (ถ้ามี) หรือ
  5. หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/ หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ (ถ้ามี) และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน 2 บัญชี (ต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น)


หมายเหตุ
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยมิได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • สะดวก สบาย ด้วยช่องทางการรับชำระคืนที่หลากหลาย ตลอด 24 ชม. ดังนี้
  • ชำระเงินสดที่เคาน์เตอร์ธนาคาร/ เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ ที่ทำการไปรษณีย์/ ทรู พาร์ทเนอร์/ ซีพี เฟรชมาร์ท/ เทสโก้ โลตัส
  • หักผ่านบัญชีอัตโนมัติ ประเภทบัญชีออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

ชำระด้วยเงินสด ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร/ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

ธนาคาร กรุงเทพ และปริมณฑล ต่างจังหวัด
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ไม่ระบุ ไม่ระบุ
ธนาคารธนชาต ไม่ระบุ ไม่ระบุ
ธนาคารยูโอบี ไม่ระบุ ไม่ระบุ
ธนาคารทหารไทย ไม่ระบุ ไม่ระบุ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่ระบุ ไม่ระบุ
ธนาคารกสิกรไทย ไม่ระบุ ไม่ระบุ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ไม่ระบุ ไม่ระบุ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่ระบุ ไม่ระบุ
ทีโอที (สูงสุด 30,000 บาท/รายการ) ไม่ระบุ ไม่ระบุ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
(สูงสุด 30,000 บาท/รายการ/จุด)
15 บาท 15 บาท
เทสโก้ โลตัส ไม่ระบุ ไม่ระบุ
ไปรษณีย์ไทย (สำหรับเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)
(สำหรับเขตต่างจังหวัด)
16.05 บาท 16.05 บาทว

สิทธิพิเศษสำหรับ ดอกเบี้ย ช่องทางการให้บริการ
พนักงานประจำ
รายได้ประจำเดือน 20,000 บาท
ดอกเบี้ย 9% ต่อปี อายุสัญญาสูงสุด 12 เดือน

พนักงานประจำ
รายได้ประจำเดือน 30,000 บาท
ดอกเบี้ย 15% ต่อปี อายุสัญญาสูงสุด 36 เดือน
พนักงานประจำ
รายได้ประจำเดือน 20,000 บาท บาท
ดอกเบี้ย 18% ต่อปี อายุสัญญาสูงสุด 60 เดือน
พนักงานประจำ
รายได้ประจำเดือน 10,000 บาท บาท
อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน 19% – 28%

(ตามวงเงินอนุมัติ)

เจ้าของกิจการ ทุกอัตราดอกเบี้ย

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร