สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล(ธ.กรุงศรี)

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทยสินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย

วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 1 ล้านบาท
หรือสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้*
– รับเงินก้อนใหญ่ ผ่อนจ่ายสบายสูงสุด 60 เดือน
– ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน *อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก


– สมัครเพียงครั้งเดียวสามารถใช้ วงเงินได้ตลอดไป

*จ่ายชำระคืนสบายๆขั้นต่ำเพียง 3%* *สะดวกด้วยหลากหลายช่องทาง

การชำระเงิน
– ฟรี! ค่าอากรแสตมป์ *ฟรี!ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่นหลังได้รับ
การอนุมัติ *รับเงินก้อนแรกได้ง่ายๆ ด้วยบริการโอนเงินเข้าบัญชี

จุดเด่นและโปรโมชั่นของสินเชื่อ
1. สมัครเพียงครั้งเดียวสามารถใช้วงเงินได้ตลอดไป ให้คุณบริหารการใช้จ่ายด้วยตัวคุณเองทุกครั้งที่ชำระคืน
2. วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง1ล้านบาทหรือสูงสุดไม่เกิน 5เท่าของรายได้*
3. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน
4. อัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก
5. รับเงินก้อนแรกได้ง่ายๆ ด้วยบริการโอนเงินเข้าบัญชี
6. จ่ายชำระคืนสบายๆ ขั้นต่ำเพียง 3% ของยอดเงินต้นคงค้าง
บวกดอกเบี้ย(แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท)
7. สะดวกด้วยหลากหลายช่องทางการชำระเงิน
8. วงเงินสดเรียกใช้ง่าย ใช้จ่ายแล้เบิกถอนเงินสดจากบัตร
ได้สะดวกสบาย สูงสุด 200,000 บาท/วัน จากเครื่อง ATM
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ
9. ฟรี!ค่าอากรแสตมป์
10. ฟรี!ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่น
หลังได้รับการอนุมัติ
วงเงินอนุมัติ สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ดอกเบี้ย (ลดต้นลดดอก)
วงเงินที่ได้รับการ
อนุมัติ (บาท)
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ผู้มีรายได้ประจำ
เจ้าของกิจการ ระยะเวลา
การผ่อนชำระ (เดือน)
30,000 – 59,999
28%
28% 24 –60
60,000 – 99,999
26%
27% 12 –60
100,000 – 149,999
24%
26% 12 – 60
150,000 – 299,999
23%
25% 12 – 60
*300,000 บาทขึ้นไป
19.99%
22.99% 12 – 60
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 20 – 59 ปี
2. รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
3. อายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน
หมายเหตุ –วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่า ของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยสงวนสิทธ์ในการอนุมัติวงเงิน
สินเชื่อตามรายได้และสถานภาพของผู้สมัครภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
– อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 28% ต่อปี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำระ ต่อเดือน
12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน
30,000 28% 1,647 1,241 1,046 935
50,000 2,745 2,069 1,743 1,557
70,000 26% 6,688 3,772 2,821 2,361 2,096
80,000 7,643 4,310 3,224 2,698 2,396
100,000 24% 9,456 5,288 3,924 3,261 2,877
120,000 11,348 6,345 4,708 3,913 3,453
140,000 13,239 7,402 5,493 4,565 4,028
150,000 23% 14,112 7,856 5,807 4,808 4,229
160,000 15,053 8,380 6,194 5,129 4,511
180,000 16,934 9,428 6,968 5,770 5,075
200,000 18,816 10,475 7,742 6,411 5,639
300,000 19.99% 27,789 15,268 11,148 9,128 7,947
400,000 37,052 20,357 14,864 12,171 10,596
500,000 46,315 25,446 18,580 15,213 13,245
600,000 55,578 30,535 22,296 18,256 15,893
700,000 64,841 35,624 26,011 21,298 18,542
800,000 74,104 40,713 29,727 24,341 21,191
900,000 83,367 45,802 33,443 27,383 23,840
1,000,000 92,630 50,891 37,159 30,426 26,489

คุณสมบัติ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 – 60 ปี
 • มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
 • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป (ต้องพ้นช่วงทดลองงานแล้ว) และ รวมอายุงานทั้งหมด มากกว่า 1 ปี
 • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น

เอกสารประกอบ พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบอนุญาติทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด(ถ่ายเอกสารที่ชัดเจนได้) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน(ต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น)
 • สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หน้าแรก

คุณสมบัติ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • จดทะเบียนการค้ามากกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • มีการหมุนเวียนในบัญชีธนาคารขั้นต่ำ 400,000 บาท / เดือน
 • ไม่ติด Blacklist กับสถาบันการเงินอื่น

เอกสารประกอบสำหรับท่านที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และ สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน (ในกรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการที่ได้รับ มอบหมายอำนาจ ลงนามในสมุดบัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวันของบริษัทฯ ไม่ต้องแนบรายชื่อผู้ถือหุ้น)
 • หน้าสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่ต้องการให้โอนเงินเข้า

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร