เกี่ยวกับเรา


สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย,เซนทรัล


วิสัยทัศน์และภารกิจ “www.siamcreditcenter.com และ wwww.สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com “

วิสัยทัศน์ (Vision)

“www.siamcreditcenter.com และ wwww.สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com เป็นผู้นำด้านการให้เป็นอาณาจักรศูนย์รวมบริการทางการเงิน(รายย่อย)ทางออนไลน์แบบครบวงจร”
พันธกิจ (Mission)

บริการที่ทุ่มสุดใจ เข้าใจ ใส่ใจลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า ได้รับประโยชน์ ความพอใจและประทับใจสูงสุด โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยม (Core Value)

1. ให้ใจ
จิตสำนึกในการให้บริการ : ทุ่มสุดใจ เข้าใจ ใส่ใจลูกค้าเหมือนญาติ เพื่อให้ลูกค้า ได้รับประโยชน์ ความพอใจและประทับใจสูงสุด

2. มั่นใจ
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย : ระบบซอฟแวร์ที่เราคัดสรรบุคคลากรทางด้านอมพิวเตอร์ระดับแนวหน้า ดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง ปลอดภัย 100%

3. ร่วมใจ
การมีส่วนร่วมและการสื่อสารทั้งภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอก : สร้างความสามัคคีทำงานเป็นทีม ให้ความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กรมากกว่าเป้าหมายส่วนตัว สร้างกระบวนการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการตัดสินใจ และบรรลุเป้าหมาย

4. เปิดใจ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง : ส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่กับความคิดริเริ่มและความตั้งใจที่จะศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

5. ภูมิใจ
ความโปร่งใสและสำนึกในความรับผิดชอบ : การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส คุณธรรม จริยธรรม นำธุรกิจ ตรวจสอบได้ และสำนึกในความรับผิดชอบต่อ ทีม ต่อลูกค้า ต่อสังคม และประเทศชาติ

————————————————————–

” www.สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ www.siamcreditcenter.com ” เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการ, ให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งบัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อเจ้าของกิจการ, สินเชื่อเงินสด, สินเชื่อธนาคาร, สินเชื่อรถยนต์ ทุกประเภท ซึ่งผู้สมัครสามารถเปรียบเทียบ การให้บริการและเลือกประเภทของผลิตภัณฑ์ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้เป็นอย่างดี เช่น ชอบช็อปปิ้ง, ท่องเที่ยว, จองโรงแรม, ตั๋วเครื่องบิน, เติมน้ำมัน, โปรแกรมคืนเงิน, บัตรกำนัล, สะสมคะแนนเพื่อแลกของรางวัล, โปรแกรมโอนยอดหนี้เดิมเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อสนใจผลิตภัณฑ์ก็สามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือสมัครออนไลน์ได้ทันที

————————————————————–

” www.สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ www.siamcreditcenter.com ” เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินต่างๆ และเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ของธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำ เพื่อตอบสนองความต้องการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละบุคคลให้เหมาะสมกับ ความต้องการ ซึ่งเราได้คัดสรรผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมาเป็นอย่างดี เพื่อให้ท่านได้เปรียบเทียบก่อนตัดสินใจสมัคร และยังมีโปรโมชั่นต่างๆ มากมายจากธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อให้ผู้บริโภคมีช่องทางในการเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการมากขึ้นอีกด้วย

————————————————————–

” www.สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ www.siamcreditcenter.com ” มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการสมัครบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคลแบบออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ถึงอนาคตภายใต้วิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นำด้านการสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลออ นไลน์ และมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทีมงานที่คอยให้บริการอย่างจริงจัง และมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Team Work) เราจะคัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสารเป็นหลัก เน้นจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind) เป็นสำคัญ ซึ่งพนักงานทุกคนที่ให้บริการ จะผ่านการฝึกอบรมในเรื่องการให้บริการลูกค้าทุก ๆ เดือน เพื่อตอกย้ำในเรื่องของ การใส่ใจลูกค้า และให้บริการอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการทำงานของเรา และจะรักษาคำมั่นที่ให้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ ภายใต้นโยบาย ที่มีว่า “บริการที่ทุ่มสุดใจ เข้าใจ ใส่ใจลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า ได้รับประโยชน์ ความพอใจและประทับใจสูงสุด โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง”

————————————————————–

” www.สินเชื่อ-บัตรเครดิต.com และ www.siamcreditcenter.com ” ให้บริการด้านการจัดหา ผู้ต้องการใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินรายย่อย ทั้งบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล สินเชื่อกรุงศรี สินเชื่อเฟริสช้อยส์ สินเชื่อบ้าน ร้านค้ารับบัตรเครดิต และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ในการเป็นตัวแทนจัดหาจากธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรี ธนาคารยูโอบี ธนาคารธนชาต ธนาคารแห่งประเทศจีน ธนาคารอิสลาม บริษัทบัตรกรุงไทย บริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยา บริษัทอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส บริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง และอื่นๆ อีกหลายสถาบันการเงิน ได้ให้ความสำคัญอย่างสุงสุด ในมาตราฐานการทำงาน การบริหารงานและการจัดการ ตามมาตรฐานการทำงานร่วมของกับสถาบันการเงิน ต่างๆ ด้วยเครื่องมือและระบบการจัดการด้านซอฟแวร์ และ เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย รวมถึงใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์เพื่อให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ .

————————————————————–