บัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย

กสิกร

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทยสินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย

จุดเด่นและโปรโมชั่น ของบัตร
สมัครบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรวันนี้2 อำนาจการใช้จ่าย สมัครง่ายในครั้งเดียว


ฟรี ค่าธรรมเนียมตลอดชีพ
– ห้องพักรับรองพิเศษที่สนามบิน
ฟรี 2 ครั้งต่อปี
– บริการ Platinum Contact Center
0 2888 8889 ตลอด 24 ชั่วโมง
– คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
สูงสุด 8 ล้านบาท


promotion_kbank_ธนาคารกสิกร

จุดเด่นและโปรโมชั่น ของบัตร
สมัครบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรวันนี้
2 อำนาจการใช้จ่าย สมัครง่ายในครั้งเดียว
สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรแพลทินัม*
บริการ Platinium Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง
02 888 8889
สิทธิ์ในการใช้ห้องพักรับรองพิเศษที่สนามบิน
สิทธิพิเศษสำหรับบัตร Visa Platinum
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20-80 ปี สำหรับบัตรหลัก และ 15-80 ปี สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม
  • มีรายได้ประจำไม่น้อยกว่า 50,000 บาทต่อเดือน หรือ 600,000 บาท ต่อปี
  • กรณีผู้มีรายได้ประจำมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
    (โดยนับอายุงานรวมกับที่ทำงานเดิม)
ค่าธรรมเนียม
บัตรเครดิต ค่าธรรมเนียม
แรกเข้า รายปีบัตร
กสิกรไทย – วีซ่า
กสิกรไทย – มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม
2,000 บาท 3,500 บาท ฟรี!ตลอดชีพ
หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อัตราดอกเบี้ย 20 % ต่อปี
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย สูงสุด 45 วันนับจากวันสรุปยอดรายการ
อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 10 % ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
ในแต่ละเดือนและไม่น้อยกว่า 1,000 บาท


สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร