บัตรเครดิตร่วมเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ -กสิกรไทย

กสิกรบัตรเครดิตร่วม เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ-กสิกรไทยสินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร

Kasikorn--กสิกรไทย--บัตรร่วมรายการ-โรงพยาบาลกรุงเทพจุดเด่นและโปรโมชั่น ของบัตร
สมัครบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรวันนี้2 อำนาจการใช้จ่าย สมัครง่ายในครั้งเดียว


– ส่วนลด 30% ค่าห้อง
– ส่วนลด 10% ค่ายา ,
ค่าทันตกรรม 5 รายการ ,ค่าวัคซีน
– บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
ฟรี 1 ครั้งต่อปี
– สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรแพลทินัม
รับความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
สูงสุด 100,000 บาท พร้อมค่ารักษา
พยาบาลสูงสุด 5,000 บาทต่อ
เหตุการณ์ ไม่จำกัดจำนวนเหตุการณ์


promotion_kbank_ธนาคารกสิกร

จุดเด่นและโปรโมชั่น
ของบัตร
สมัครบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรวันนี้
2 อำนาจการใช้จ่าย สมัครง่ายในครั้งเดียว
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • กรณีรายได้ 30,000 บาท ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี
  • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ : ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  • กรณีเป็นผู้มีเงินออม : มีเงินฝากประจำและ / หรือ เงินฝากออมทัพย์ที่ธนาคารพาณิชย์ใดๆไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย : ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมของบัตรแต่ละประเภท (บาทต่อปี)
บัตรแพลทินัม
(VISA PLATINUM)
บัตรทอง
(VISA GOLD)
แรกเข้า
2,000
1,100
รายปี
3,500
1,600
อัตราดอกเบี้ย 20 % ต่อปี
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย สูงสุด 45 วันนับจากวันสรุปยอดรายการ
อัตราชำระคืนขั้นต่ำ 10 % ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
ในแต่ละเดือนและไม่น้อยกว่า 1,000 บาท


สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร