บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟมาสเตอร์แพลทินัม

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย


สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทยสินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย

โปรโมชั่นบัตรเครดิตธนาชาตไดร์ฟ

โปรโมชั่น 1 :รับฟรี! กระเป๋า Shopping Bag Benetton พับเก็บได้ มูลค่า 790 บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 5,000 บาท ขึ้นไป(แต่ไม่ถึง 30,000 บาท)ภายใน 30 วันนับจากอนุมัติ

โปรโมชั่น 2 :รับฟรี! กระเป๋าล้อลาก Benetton ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,150 บาท บาท เพียงมียอดใช้จ่าย 30,000 บาท ขึ้นไปภายใน 30 วันนับจากอนุมัติ

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตร

  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 3,000,000 บาท
  • รับเงินคืนสูงสุด 1.9%**ทุกยอดการใช้จ่าย ณ สถานีบริการน้ำมันทั่วโลก สำหรับการใช้จ่าย 5,000 บาท/รอบบัญชี โดยไม่มีกำหนดการใช้จ่ายขั้นต่ำ
   • มาสเตอร์การ์ด
    บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟมาสเตอร์การ์ด รับเงินคืน สูงสุด 1.9%
   • วีซ่า
    บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟวีซ่า รับเงินคืน สูงสุด 1.4%
  • สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟแพลทินัม

   รับเงินคืนสูงสุด 3.5% ทุกยอดการใช้จ่าย ณ สถานีบริการน้ำมันทั่วโลกสำหรับการใช้จ่าย 5,000 บาท/รอบบัญชี โดยไม่มีกำหนดการใช้จ่ายขั้นต่ำ

   มาสเตอร์การ์ด แพลทินัม

   บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ วิีซ่าแพลทินัม รับเงินคืน สูงสุด 3.5%

   วีซ่า แพลทินัม

   บัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ วีซ่าแพลทินัม รับเงินคืน 1.9%

   คะแนนสะสม T-Rewards ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเงินเค้าคืนบัญชีบัตรเครดิตได้ 100 บาท

   โปรแกรมผ่อนชำระค่าประกันรถยนต์ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน

   คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 10,000,000 บาท พร้อมคุ้มครองพิเศษสำหรับคู่สมรสและทายาทเพิ่มอีก 5 ล้านบาท

   รับประกันความเสียหายสินค้าที่คุณซื้อเพียงชำระโดยบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟแพลิทนัม

   บรการห้องพักร้บรองพิเศษของ Louis’Tavern ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1 ครั้ง/บัตร/ปี

   คะแนนสะสมรีวอร์ดโปรแกรมผ่อนชำระ 0% Smile Plan ผ่อนจ่ายสบาย ๆ ด้วยดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการมากมาย

  • เบิกเงินสดล่วงหน้าทันใจสูงสุด 100% ของวงเงิน ที่เครื่อง ATM POOL หรือเครื่องหมาย Cirrus ทั่วโลก
 • รายการสะสมคะแนนจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ทุก 25 บาท จะได้รับ 1 คะแนน
 • คะแนนสะสม T-Rewards ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเงินเข้าคืนบัญชีบัตรเครดิตได้ 100 บาท

สิทธิคุ้มครอง

 • คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 6,000,000 บาท เมื่อชำระค่าตั๋วเดินทาง ผ่านบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ

คุณสมบัุติและเอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิตธนชาตไดร์ฟ

คุณสมบัติผู้สมัคร

•   ผู้สมัครต้องมีอายุ 20 – 70 ปี

•   บัตรแพลทินัม ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท / เดือน

•   บัตรคลาสสิค ผู้สมัครต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท/เดือน

 

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีเป็นพนักงานบริษัท / ลูกจ้างประจำ / บุคคลทั่วไป
 
   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 
   สำเนาทะเบียนบ้าน
 
   สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือมีอาชีพอิสระ)
 
   สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือ สำเนาสลิปจำนวน 2 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง
 
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

   สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)

   สำเนาทะเบียนบ้าน 

   หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ

   สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร