บัตรเครดิต CIMB Preferred Visa Platinum

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย,เซนทรัล


สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย,เซนทรัล


สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร

บัตรเครดิต CIMB Preferred Visa Platinum ที่สุดของประสบการณ์การเดินทาง เอกสิทธิ์ที่เหนือกว่า… เฉพาะลูกค้า CIMB Preferred เท่านั้น

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย,เซนทรัล

เหนือกว่าทุกการใช้จ่ายทั่วโลก
ใช้จ่ายผ่านบัตร CIMB Preferred Visa Platinum ในสกุลเงินต่างประเทศ ด้วยค่าธรรมเนียมความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ เพียง 1%*จากปกติ 2.5% (วันนี้ – 31 มกราคม 2560)
ส่วนลดและสิทธิประโยชน์ทั่วอาเซียนเสมือนเดินทางในบ้านของคุณ
 • รับส่วนลดที่พักระดับ 4-5 ดาว กว่า 100 โรงแรมชั้นนำทั่วอาเซียน
 • รับส่วนลดร้านค้าชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย
 • รับส่วนลด 10% Eraman Duty Free มาเลเซีย

Pick & Pack Currency แลกเงินตราต่างประเทศด้วยบัตรเครดิต

ท่านสามารถใช้บัตรเครดิตธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สั่งซื้อธนบัตรต่างประเทศ ปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 55 วัน รับเงินสะดวกที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาตามที่กำหนด
มั่นใจเมื่อเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองทุกเรื่องเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 6,000,000 บาท*
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในต่างประเทศสูงสุด 250,000 บาท
 • คุ้มครองเที่ยวบินล่าช้า หรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า หรือสูญหายสูงสุด 10,000 บาท
คะแนนสะสมที่มากกว่า
คะแนนสะสมทุก 25 บาท รับ 2 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรในต่างประเทศ และ1.5 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรในประเทศ
สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร ,ธนาคารทหารไทย,เซนทรัล
เหนือกว่าทุกการใช้จ่ายทั่วโลก
ใช้จ่ายผ่านบัตร CIMB THAI Visa Platinum ในสกุลเงินต่างประเทศ ด้วยค่าธรรมเนียมความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินต่างประเทศ เพียง 1%* จากปกติ 2.5% (วันนี้ – 30 มิถุนายน 2558)
ส่วนลดและสิทธิประโยชน์ทั่วอาเซียนเสมือนเดินทางในบ้านของคุณ
 • รับส่วนลดที่พักระดับ 4-5 ดาว กว่า 100 โรงแรมชั้นนำทั่วอาเซียน
 • รับส่วนลดร้านค้าชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย
 • รับส่วนลด 10% Eraman Duty Free มาเลเซีย
Pick & Pack Currency แลกเงินตราต่างประเทศด้วยบัตรเครดิต
ท่านสามารถใช้บัตรเครดิตธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สั่งซื้อธนบัตรต่างประเทศ ปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 55 วัน รับเงินสะดวกที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาตามที่กำหนด
มั่นใจเมื่อเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองทุกเรื่องเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุด 6,000,000 บาท*
 • ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 50,000 บาท
 • คุ้มครองเที่ยวบินล่าช้า หรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า หรือสูญหายสูงสุด 10,000 บาท
คะแนนสะสมที่มากกว่า
คะแนนสะสมทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
เอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้า CIMB Preferred เท่านั้น
พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร

– ผู้สมัครบัตรหลัก อายุ 20-75 ปี

– ผู้สมัครบัตรเสริม อายุ 15-85 ปี

 • เอกสารประกอบการสมัคร
 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

– ต้นฉบับสลิปเงินเดือน (Carbon) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ
– สำเนาสลิปเงินเดือน (สำเนา/ต้นฉบับพิมพ์จากคอมพิวเตอร์) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และบัญชีเงินเดือน
ผ่านธนาคาร (สำเนา/ต้นฉบับพิมพ์จากคอมพิวเตอร์) ย้อนหลังต่อเนื่อง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ
– หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคาร (สำเนา/ต้น
ฉบับพิมพ์จากคอมพิวเตอร์) ย้อนหลังต่อเนื่อง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน


ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือเจ้าของกิจการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ผู้สมัครบัตรหลัก อายุ 20-75 ปี
 • ผู้สมัครบัตรเสริม อายุ 15-85 ปี


เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. เอกสารแสดงรายได้อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และสำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 6 เดือน)หรือ
 • สำเนาทะเบียนนิติบุคคลหรือ
 • สำเนาทะเบียนการค้าหรือ
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษี (ถ้ามี)หรือ
 • หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ/หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ (ถ้ามี)

3. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน 2 บัญชี (ต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นและไม่สามารถใช้บัญชี

ร่วมได้)


เอกสารสมัครบัตรเสริม
สมัครพร้อมบัตรหลัก
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรเสริม

สมัครภายหลังบัตรหลัก

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรเสริม
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรหลักและ
 • สำเนาบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลัก
 • หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือบัตรหลัก

สินเชื่อ,สินเชื่อส่วนบุคคล,บัตรเครดิต,เงินกู้,บัตรกดเงินสด,โอนหนี้,บริการ สินเชื่อส่วนบุคคล สมัครบัตรกดเงินสด, สมัคร บัตรเครดิต,สินเชื่อ-บัตรเครดิตทุกธนาคาร, กรุงศรี,กรุงไทย,กสิกร,ไทยพาณิชย์,citibank,ไทยธนาคาร,เกียรตินาคิน,ธนชาติ,กรุงเทพ,อาคารสงเคราะห์, เปรียบเทียบทุกธนาคาร